Avís Legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

Les presents condicions d’ús (les “ Condicions d’Ús “) regulen l’accés i la utilització dels lloc web, allotjats sota el nom de domini www.viverosdecardedeu.com (el “ Lloc web “) i sota qualsevol dels subdominis o pàgines web en depenen, així com els continguts i serveis que el titular del lloc web posa a disposició dels seus usuaris (els “ Usuaris “) i estableixen juntament amb la Política de Privadesa i de Cookies, relatives a la gestió de dades de caràcter personal dels usuaris, els termes i condicions pels quals es regeixen aquests el Llocs Web (els “ Termes i Condicions “).

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del titular del referit lloc web:

VIVERS DE CARDEDEU, SA , entitat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Full 21004, Foli 169, Tom 2117, Llibre 1517, Secció 2, amb domicili a aquests efectes en Finca Riba Alta Crtra.Cardedeu a la Roca Km 4 Ap.215 Cardedeu 08440., de Barcelona, ​​amb número d’identificació fiscal A08299521, (en endavant, VIVERS DE CARDEDEU)

L’accés a aquest Lloc Web o el seu ús per l’Usuari implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació dels Termes i Condicions. Per tant, es recomana que l’Usuari els llegeixi de detingudament cada vegada que vulgui accedir al referit lloc web. En cas de no acceptar les clàusules establertes en les presents condicions d’ús, l’Usuari haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts posats a la seva disposició en aquest lloc web, procedint a abandonar-los.

VIVERS DE CARDEDEU, SA, ha creat el lloc web com una manera de compartir les últimes novetats i notícies del propi grup empresarial VIVERS DE CARDEDEU, SA i del món en general que considera que poden interessar als usuaris del Lloc Web o els clients de la firma en relació a l’àmbit jurídic, tributari, auditoria de comptes, assegurances i en general, totes les branques d’activitat del grup empresarial.

Per poder utilitzar els Serveis oferts a les pàgines web, és condició necessària que els Usuaris siguin majors d’edat, de manera que, amb l’acceptació dels següents termes i condicions, el Usuari manifesta que és major d’edat, així com que disposa de la capacitat necessària per contractar els Serveis oferts a les pàgines web.

En relació a l’anterior l’Usuari serà, en tot cas, responsable de l’exactitud i veracitat de les dades proporcionades a VIVERS DE CARDEDEU, SA, mitjançant el formulari de registre.

Aquells Usuaris menors d’edat que estiguin interessats en contractar els Serveis requeriran l’autorització de prèvia dels seus pares o tutors legals.

 • Utilitzar versions actualitzades dels navegadors.
 • En l’accés a l’àrea d’accés restringit, comprovar que l’accés es produeix utilitzant el protocol de seguretat TLS 1.1 per garantir la integritat i la confidencialitat de la informació facilitada.
 • Navegar per llocs web coneguts.
 • No acceptar l’execució de programes la descàrrega es produeixi de forma automàtica, si no confia en les fonts que originen a baixar.
 • En el cas que s’utilitzin ordinadors públics o compartits amb terceres persones confirmar que no es troba activada l’opció de recordatori de contrasenyes automàtic. 

a) Protecció de contrasenyes.

Les contrasenyes facilitades són absolutament confidencials pel que serà responsabilitat de l’usuari fer un bon ús de les mateixes, havent d’observar un deure de diligència en la seva custòdia i ús. En aquest sentit, no hauran d’escriure contrasenyes en paper ni en documents de l’ordinador. Podrà canviar-se la contrasenya periòdicament. En aquest cas, es recomana que la contrasenya triada es tracti d’una contrasenya difícilment deduïbles, evitant que coincideixin, per exemple amb la seva data d’aniversari, naixement, número de telèfon, etc.

Per raons de seguretat, l’accés als serveis de les pàgines web pot bloquejar si s’introdueix la clau d’accés de forma errònia un nombre successiu de vegades.

b) Protecció davant virus.

Els virus són programes que s’instal·len a l’ordinador, habitualment de forma oculta al propietari, amb finalitats perjudicials per a l’equip de l’usuari (per exemple, destruir arxius o el disc, propagar a altres ordinadors o provocar un mal funcionament de l’ordinador) .Per evitar possibles infeccions de virus és convenient:

 • Disposar d’un programari antivirus actualitzat, per la qual cosa s’han de consultar les instruccions del fabricant del programa per mantenir activa l’actualització automàtica.
 • Analitzar amb l’antivirus els documents rebuts per mitjans electrònics o que provinguin de mitjans externs com a dispositius portàtils.
 • Instal·lació de programari que provinguin de fonts segures que no vulnerin drets de propietat intel·lectual.
 • És convenient instal·lar un sistema antiespia per evitar els programes espia, més coneguts pel seu terme en anglès spyware. Així mateix, es recomana configurar un sistema de filtre d’spam per limitar l’enviament de correus massius no desitjats.
 • En cas de rebre correus no sol·licitats és recomanable confirmar l’enviament amb el remitent o esborrar el missatge directament. Mai s’ha d’obrir encara que provingui d’un remitent conegut.
 • No participar en correus encadenats ni reenviar correus indiscriminadament.
 • No executar directament els fitxers annexos, és molt més segur extreure’ls prèviament a un directori de l’ordinador. </ Li>Disposar d’un programa antivirus no assegura la protecció total de l’equip de l’usuari i haurà, principalment a dos motius: que el mateix sigui tan nou que sigui detectat per la biblioteca de virus del programa o que, es produeixi un “fals positiu”, és a dir, que un programa tingui en el seu codi de programació seqüències que s’assimilen a un virus.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del lloc web: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial i pertanyen a VIVERS DE CARDEDEU, SA com a autor d’una obra col·lectiva, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per això, sense autorització prèvia de la Companyia.

 

ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de la Companyia. En qualsevol cas, la Companyia no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

La Companyia recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de la Companyia ha de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. La Companyia es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

 

MENORS D’EDAT

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 18 anys no autoritzats.

La Companyia recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són no apropiats per a l’edat de aquests últims.

La Companyia els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

 

RESPONSABILITATS

La Companyia no serà responsable directa ni subsidiàriament:

  • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la pàgina.
  • Els danys que es puguin causar en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
  • Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
  • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.
  • L’actualització dels continguts oferts en els apartats de notícies. </ Li>A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:
   • Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de les pàgines web.
   • De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i / o perjudicial.
  • De la custòdia del seu nom d’usuari i contrasenya, no ho han de comunicar a terceres persones, amb vista a l’evitació de suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.

FUR

  • Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de les pàgines web les parts, amb l’acceptació de les clàusules que estableixen les presents Condicions d’Ús se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona.