Zona Garden

Plantes aromàtiques

Plantes de flor

Arbusts

Coníferes

Arbres

Fruiters

Palmeres

Plantes trepadores

Gespa natural

Testos de terracota

Testos de plàstic i de resina

Testos de gres

Jardineres

Hidrojardineres

Plats pels testos

Peus pels testos

Complements de decoració

Terra abonada

Terra per hort i fems

Terra para recebar

Escorça de pi

Terra de castanyer

Substrats universal

Substrat per orquídies

Bolo de marbre

Grava volcànica

Marmolines

Pedra de rocalla

Sauló

Pedra de muntanya

Sorra fina

Grava de riu

Granit petit

Bruc extra

Tanca de canya i vímet

Ecotravesses i travesses de tren

Estaques

Gespa artificial

Tanca d´ocultació

Postes de fusta

Tela antigerminant

Estabilitzadors de graves

Fertilitzants

Adobs orgànics naturals

Insecticida

Insecticides orgànic natural

Herbicides

Fungicides

Llavors de gespa

Pasta cicatritzant

Productes fitosanitaris en general

Plantes d’interior

Orquídies i plantes amb flor

Bonsais

Testos decoratius per interiors

Regadores

Sulfatadores

Espelmes antimosquits

© 2022 VIVERS DE CARDEDEU | Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies | Desenvolupament web ETL Digital